Ενδοστοματικές εφαρμογές LASER

Τι είναι τα laser

Τα laser είναι συσκευές που εκπέμπουν ενέργεια με τη μορφή φωτός. Η ενέργεια αυτή έχει εφαρμογή σε διάφορες επιστήμες, τεχνολογικές και ιατρικές. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και σε πολλές οδοντιατρικές εργασίες.

Πως λειτουργούν τα laser

Κάθε συσκευή laser παράγει-εκπέμπει ενέργεια σε ένα μόνο, συγκεκριμένο μήκος κύματος. Η ενέργεια αυτή – το συγκεκριμένο μήκος κύματος – έχει την ιδιότητα να απορροφάται και κατ’ επέκταση να επιδρά με διαφορετική αποτελεσματικότητα σε διάφορους ιστούς της στοματικής κοιλότητας.

Μιλώντας για ιστούς της στοματικής κοιλότητας και την απορρόφηση της ενέργειας των laser, κάποια συγκεκριμένα μήκη κύματος απορροφώνται καλύτερα από τους σκληρούς ιστούς και ονομάζονται laser σκληρών ιστών και κάποια άλλα από τους μαλακούς ιστούς και λέγονται laser μαλακών ιστών.