Γιατί πρέπει να αντικαταστήσω το δόντι που λείπει;

Τα οδοντικά εμφυτευματα συνιστούν την πλέον σύγχρονη λύση σε περιπτώσεις απώλειας δοντιών.

Η απώλεια ενός ή και περισσότερων δοντιών δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στη ζωή του ασθενούς.

Προκαλούνται συνέπειες αισθητικές και λειτουργικές που δυσχεραίνουν τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αν το δόντι που λείπει προέρχεται από πρόσθια θέση του στόματος, τότε η ανάγκη για άμεση αντικατάστασή του είναι κατά κύριο λόγο αισθητικής φύσης και διενεργείται το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που το δόντι λείπει από την οπίσθια περιοχή του στόματος, τότε η απώλεια του έχει κυρίως λειτουργικές επιπτώσεις.

Η αντικατάστασή του γίνεται άμεσα για να μην προκληθεί δυσκολία στη μάσηση ή και περαιτέρω προβλήματα στην οδοντοστοιχία.

Πώς μπορεί να προκληθεί απώλεια ενός δοντιού;

Ποικίλοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν την απώλεια ενός δοντιού.

Η τερηδόνα και η περιοδοντίτιδα είναι δύο από τις αιτίες που επιφέρουν απώλειες δοντιών.

Υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας δοντιών εξαιτίας επιπλοκών από οδοντιατρικές εργασίες.

Είναι πιθανό και λόγω ατυχήματος ή κατάγματος που μπορεί να συμβεί στον καθένα.

Γιατί πρέπει το δόντι που λείπει να αντικατασταθεί;

Κάθε δόντι που λείπει είναι απαραίτητο να αντικαθίσταται προς όφελος της μάσησης και της ομιλίας αλλά και της αισθητικής αρτιότητας της οδοντοστοιχίας, η οποία επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενούς.

Αν η απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών δεν αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο, είναι πιθανό να διαταραχτεί η κανονική λειτουργία της οδοντοστοιχίας.

Μπορεί και να απαιτηθούν περαιτέρω θεραπευτικές τεχνικές για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Μετατόπιση υγιών δοντιών

Στο σημείο που υπάρχει κενό εξαιτίας της απώλειας δοντιού εμφανίζονται φαινόμενα υπερέκφυσης των αντίστοιχων δοντιών της έτερης γνάθου.

Μπορεί να συμβεί και μετατόπιση εκείνων που γειτνιάζουν, γιατί τα παρακείμενα δόντια ψάχνουν να βρουν κάπου-κάπως να ακουμπήσουν.

Αν ο ασθενής δεν λάβει θεραπεία αποκατάστασης, αυτή η εξελισσόμενη διαδικασία επιδρά στην υγεία των υπόλοιπων δοντιών και ευνοεί την ανάπτυξη τερηδόνας, αλλά και στην υγεία του περιοδοντίου και ευνοεί την ανάπτυξη περιοδοντίτιδας.

Μπορεί να επηρεάσει τη σύγκλειση των γνάθων προάγοντας έτσι την ανάπτυξη προβλημάτων από την κροταφογναθική άρθρωση, και την δυσχέρεια στην ομιλία και την επικοινωνία.

Δυσκολία στη μάσηση και την ομιλία

Αν η απώλεια αφορά σε μπροστινό δόντι, είναι πιθανό να προκληθούν προβλήματα στην ομιλία του ασθενούς και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή του.

Αν έχει συμβεί απώλεια σε δόντι της οπίσθιας περιοχής του στόματος δημιουργούνται προβλήματα δυσπεψίας. 

Η ανεπαρκής μάσηση των τροφών μπορεί να είναι ιδιαιτέρως σοβαρού βαθμού.

Ανάπτυξη γηρασμένου προσωπείου

Η απουσία πολλών δοντιών επιφέρει με το πέρασμα του χρόνου απώλεια της οστικής μάζας στο οστό της γνάθου και της στήριξης των χειλιών.

Αν ο ασθενής δεν λάβει θεραπεία για την αποκατάσταση των δοντιών του, η ανάπτυξη γηρασμένου προσωπείου είναι αναπόφευκτη.

Η απώλεια της οστικής μάζας επηρεάζει αρνητικά την όψη του προσώπου, κάνοντάς το να φαίνεται γερασμένο.